Seven Bodies

25 cm hoog

Deze sculptuur is ontwikkeld door het unieke productieproces van iridescence,
waardoor de etherische lichamen buiten het fysieke lichaam te zien zijn.
Ook zijn zeven chakra’s en de Sushumna nadi etherische zenuw afgebeeld.

Interesse?

De zeven niveaus van bewustzijn

Het menselijk lichaam heeft zeven fundamentele trillingsniveaus (lichamen) die elkaar verbinden. Deze gebruiken we om ons te ontwikkelen van een basisenergieniveau tot hoogontwikkelde bovenmenselijke niveaus. Voorbij de hogere lichamelijke niveaus zijn er zelfs nog meer niveaus.

Wij zien alleen het fysieke lichaam. De emotionele, mentale, intuïtieve wil-/geest- en zielsniveaus en de goddelijke lichamen trillen navenant in een hoger tempo. Hoewel het uiteindelijke doel in het leven zou moeten zijn om op alle niveaus tegelijk in harmonie met ons bewustzijn te functioneren, hebben weinig mensen een voldoende ontwikkeld bewustzijn en een lichaam dat zo levendig en in harmonie is, om dit te bereiken.

Mensen communiceren door een combinatie van het fysieke en emotionele, of het fysieke en geestelijke, of het mentale en spirituele. Hoewel iedereen op verschillende niveaus van bewustzijn leeft en functioneert, is iedereen zo verschillend van elkaar omdat ze door slechts gedeeltelijk bewust interactief zijn, al zijn ze al dan niet op de hoogte van Kundalini.